Сряда 17, Октомври 2018г.

инж. Христина Милушева - директор

Павлина Петкова - заместник - директор, учебната дейност

София Димитрова - старши учител по Български език и литература

Ирина Проданова - старши учител по Български език и литература

Велина Кабадаиева - старши учител по Български език и литература

Алексия Лилянова - старши учител по Английски език

Емилия Желязкова - старши учител по Английски език

Христина Борисова - учител по Английски език

Светлана Арнаудова - старши учител по Немски език

Николина Паунова - старши учител по Математика

Илко Пенчев - старши учител по Математика

 инж. Павлинка Ковачева - старши учител по Информатика и информационни технологии

Денка Колева - старши учител по История и цивилизация

Нели Чонева - учител по География и икономика

Росица Ортакчийска - учител по География и икономика

Василка Вангелова - старши учител по философски дисциплини

Розалина Паунова - старши учител по Физика и астрономия

Мария Николова - учител по Химия и опазване на околната среда

Соня Апостолова - учител по Физическа култура и спорт

Петър Костадинов - учител по Физическа култура и спорт

Любка Дичева - старши учител по Администрация и управление

Соня Гочева - старши учител по Администрация и управление

Росица Иванова - старши учител по Администрация и управление

Анна Терзиева - старши учител по Администрация и управление

Татяна Димитрова - старши учител по Учебна практика

Елена Димитрова - учител по Пътувания, туризъм и свободно време

Соня Пейчева - учител по Учебна практика

 инж. Ирина Пенева - старши учител по Растениевъдство и животновъдство

Стефана Узунова - старши учител по Учебна практика

Димитринка Ангелова - старши учител по Учебна практика

Христо Димитров - старши учител по Учебна практика

Нели Щерева - Педагогически съветник

 

Сподели: