Понеделник 20, Май 2019г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Ноември 2017 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Декември 2017 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Януари 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец февруари 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец март 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Април 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Май 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Юни 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Юли 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Август 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Септември 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Октомври 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Ноември 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" - месец Декември 2018 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Януари 2019 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Февруари 2019 г.

Отчет по проект "Красотата на Странджа" за м. Март 2019 г.

 

Сподели: