Понеделник 20, Май 2019г.

Бюджет по проект BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза 1

Отчет по проект "Твоят час" за м. Януари 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Февруари 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Март 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Април 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Май 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Юни 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Юли 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Август 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Септември 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Октомври 2017 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Ноември 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Декември 2017 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Януари 2018 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Февруари 2018 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Март 2018 г.

Отчет по проект "Твоят час" за м. Април 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Май 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Юни 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Юли 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Август 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Септември 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Октомври 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Ноември 2018 г. 

Отчет по проект "Твоят час" за м. Декември 2018 г. 

Сподели: