Вторник 24, Април 2018г.

През настоящата учебна година 156 ученици от ПГССИ „Христо Ботев” се включиха в 10 групи по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ – ФАЗА 1”.

29 ученици работиха за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература, 18 ученици преодоляваха обучителни затруднения по математика. В резултат на участието си проекта учениците допълниха, развиха и надградиха знанията си по посочените учебни предмети.

Останалите 109 ученици се включиха във Вокална група, Театър, Йога, Футбол и Волейбол и развиха своите творчески и спортни способности в посочените тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка.

Участието в проекта бе оценено като изключително ползотворно както от учителите и учениците, така и от техните родители.

       

Сподели: