Сряда 26, Юни 2019г.

Учениците, обучаващи се по специалности от професионално направление "Растениевъдство и животновъдство", проявиха своята иновативност и креативност посредством училищното състезание "Фермери в действие". То се проведе на 2 етапа. През първият етап отборите отговаряха на въпроси от областта на задължителната професионална подготовка. През вторият етап ни демонстрираха своите знания, умения и компетенции посредством практическа игра.

Участваха 4 отбора с ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Фермерската дейност е свързана с организация, действия и точност, съчетани със знания и умения, които отборите показаха.

 

    

Сподели: