Вторник 02, Юни 2020г.

Ръководството на Професионалната гимназия благодари на г-жа Милена Славова, която като родител с помагаща професия - юрист, психолог - проведе беседа на тема: "Психологически последствия при психологически тормоз" с ученици от гимназията!

Сподели: