Вторник 02, Юни 2020г.

Стивън Секлемов  - единствен от Свиленград

на  едномесечен международен обмен в Швейцария

        Младежкият  обмен даде възможност на 22-ма  младежи от 22 страни от различни националности и етнически произход, с различни култури и начин на живот да се съберат на едно място и да обменят опит, знания и идеи. Сред тях бе и Стивън Секлемов – ученик от ПГССИ „Христо Ботев“ .Този обмен разви у тях умения за общуване в международна среда, даде им нови знания и ги вдъхнови да приложат наученото в собствената си общност, сред своите приятели. Освен това по време на обмена участниците имаха възможност да работят в екип и самостоятелно – опит, който ще им помага както в личния, така и в професионалния им живот в бъдеще. Не на последно място младите хора спазват общоприетите правила и търсят правата си. Това развива отговорно отношение към поетите ангажименти и ги научава да се съобразяват с околните.

Сподели: