Сряда 17, Октомври 2018г.

Съгласно Заповед № РД09-4130/29.08.2017 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2017/2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2017 г. - 05.11.2017 г. вкл.     есенна
23.12.2017 г. - 02.01.2018 г. вкл.       коледна за І - ХІІ клас
03.02.2018 г. - 06.02.2018 г. вкл.     междусрочна за І - ХІІ клас
31.03.2018 г. - 09.04.2018 г. вкл.     пролетна за І - ХІ клас

 

2. Неучебни дни

25.05.2018 г.     неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
21.05.2018 г.     ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ 
22.05.2017 г.     втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика 

 

 

                        

                     

Сподели: