Четвъртък 20, Февруари 2020г.

Съгласно Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2017/2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.     есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.       коледна за І - ХІІ клас
05.02.2019 г.      междусрочна за І - ХІІ клас
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г.      пролетна за І - ХІ клас
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г.      пролетна за ХIІ клас

 

2. Неучебни дни

       
21.05.2019 г.     ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ 
29.05.2019 г.     втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика 

 

 

                        

                     

Сподели: