Сряда 16, Октомври 2019г.

Съгласно Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2018/2019 година:

 

1. Начало на втори учебен срок

06.02.2019 г. - за І - ХІІ клас

 

2. Край на втория учебен срок

15.05.2019 г.     ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г.     І - ІV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г.      V - VІІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г.      V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г.     VІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)
Сподели: