Сряда 17, Октомври 2018г.

Съгласно Заповед № РД09-4130/29.08.2017 г.  на Министъра на образованието и науката се определят за учебната 2017/2018 година:

 

1. Начало на втори учебен срок

07.02.2018 г. - за І - ХІІ клас

 

2. Край на втория учебен срок

15.05.2018 г.     ХІІ клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г.     І - ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г.      V - VІІ клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г.      V - VІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г.     VІІІ - ХІ клас (18 учебни седмици)
Сподели: