Сряда 17, Октомври 2018г.

Съгласно Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

- Български език и литература - 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май 2018 г. - 01 юни 2018 г.

Сесия август-септември

- Български език и литература - 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2018 г. - 05 септември 2018 г.

Сподели: