Вторник 02, Юни 2020г.

Съгласно Заповед № РД09-1711/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

- Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 май 2018 г. - 31 май 2019 г.

Сесия август-септември

- Български език и литература - 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.

 

Съгласно Заповед № РД09-1711/29.08.2018 г.  на Министъра на образованието и науката се определят:

 1. Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1.1.  За лица, придобили право преди учебната 2018-2019 г.

Сесия януари

- За първа, втора, трета и четвърта степен - 23.01.2019 г.

1.2. За лица, придобили право преди или през учебната 2018-2019 г. 

Сесия юни - юли

- За втора, трета и четвърта степен - 06.06.2019 г.

- За първа степен - 04.07.2019 г.

Сесия септември

- За първа, втора, трета и четвърта степен - 11.09.2019 г.

Сподели: