Вторник 02, Юни 2020г.

Със Заповед № 216/06.12.2016 г. на директора на училището се определя поименен състав на обществения съвет на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград

Сподели: