Вторник 12, Ноември 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
05.12.2017г. Вид на процедурата:
Процедура по договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
817030
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
Свързана преписка
05.12.2017г.
16.12.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура с пряко договаряне
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Специализиран превоз на ученици от селата до ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
Свързана преписка
16.12.2016г.
29.09.2016г. Вид на процедурата:
Доставка на природен газ за отопление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
699612
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за нуждите на ПГССИ „Христо Ботев” гр. Свиленград
Свързана преписка
29.09.2016г.